Roman Nepali to Unicodeतलको बक्समा रोमन अक्षरहरु लेख्नुहोस्:


माथिका रोमन अक्षरहरू अनुसारको युनिकोड तलको बक्समा हेर्नुहोस् :