Unicode to Preeti (Nepali Font)

तलको बक्समा युनिकोडका अक्षरहरु लेख्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस्:

माथि युनिकोडका अक्षरहरू अनुसारको प्रीतिका अक्षरहरू तलको बक्समा हेर्नुहोस् :